Masaj nedir

Dilimizdeki masaj sözcüğü Arapça dokunma anlamına gelen “mass” ve Yunanca yoğurma anlamına gelen ”massein” sözcüklerinden türetilmiştir.

Masaj: Hasta yada yorgun bir organ rehabilitasyonu; yani yeniden eski durumuna dönebilmesi için organizmanın sathı üzerine tatbik edilen sistemli ve belirli mekanik enerji ile derinlerde anatomik, fizyolojik, fonksiyonel en yüksek tesir meydana getiren manipulasyonlar topluluğudur.

İlk insan acıyan ve ağrıyan yerini ovmakla acı ve ağrısının geçtiğini anladığı günden beri masaj tatbik edilmektedir.
Bu arada insan oğlu ile birlikte mevcudiyetine inandığımız romatizma gibi hastalıklarda masajın ağrıları dindiren aktif ve pasif müdahaleler ile hastalığı geçirici etkisini anlaması ile ayrı bir değer taşımaktadır.

Bilhassa mafsal romatizması gibi hastalıklarda gerek hekimler gerek ortopedist ve cerrahlar; ankara masaj Bütün medikamentöz ve cerrahi müdahalelerin üzerinde masajın müsbet etkisini kabul etmişlerdir. Bilhassa kas atrofilerinde masajın müsbet ve lokal etkisi inkarı gayri kabil olan bir hadise olarak kabul edilmiştir.Ayrıca bu etki ve netice ilim yolu ile de ifadesi kolay bir yoldur.

İyi bir masajdan sonra ciltte meydana gelen hararet yükselmesini nasıl bir termometre ile tesbit mümkün ise, yine masajı müteakip iyi bir cilt hyperemisini müşahade etmek ve fizyolojik olarak ispat etmekte Epinger’e göre mümkündür.

Ayrıca lenfa sisteminde Zadowski’ye göre cilt altında %16 ila %59’luk bir sirkülasyon artışı tesbit edilmiştir.

Mosengeil masajın müsbet tesirini ispat için ada tavşanının mafsallarına Çin mürekkebi injekte etmiştir.

Bir mafsala masaj uygulamış ve mafsaldaki Çin mürekkebinin ankara masaj tamamen kaybolduğu buna karşılık masaj yapılmayan mafsalda Çin mürekkebinin bulunduğu görülmüştür.

Masajı müteakip kılcal damarlarda Tonus’un yükseldiği ve kaslarda canlılık husule geldiği, atrofik kaslarında kendisini topladığı görülmüştür.

Zabludowiski gayet iyi durumdaki bir kas gurubuna endüksiyon akımı uygulayarak kasları gevşetip yorgun hale getirir. Müteakkiben sistematik bir masaj tatbik ederek kasları kısa bir süre dinlendirme ile eski ve kuvvetli haline dönüşlerini ispatlar.

Otor Lamypert de yorulmuş ve çalışma imkanını kaybetmiş bir kas grubuna 5-10 dakikalık masaj tatbik ederek eski kuvvetine ulaştığını ispatlamıştır.

Bu tecrübede spor masajının temelini teşkil eder. Kısa bir istirahat ve iyi bir masaj çok kısa zamanda yorgun bir kas grubunu eski ve iş görür duruma getirir. Tabiatı ile burada ufak bir farkıda işaret etmek gerekecektir. Hareketi müteakip istirahat ve tam bir masaj yapılmalıdır.Aksi taktirde yorgunluğu müteakip yapılan masaj dinlendirecek ve kuvvetlendirecek, bunu müteakip dinlenme ise yorgunluğu ve ataleti davet edecektir.

Masaj deri yolu ile sinir sistemini de uyarır. Dolayısı ile refleks nedenle de iç organlara da etki eder. Burada sinir sistemine bağlı reflekslere bütün organizmaya bağlı ve çok taraflı tesirleri bilhassa kan tazyiki ile kan muhtevasındaki değişiklikleri izah etmekte kolay değildir.

Muhtelif masaj tatbikatı; Hyperemiyi dokuların ifrazatlarının artmasını damar duvarlarının permeabilitesinin çoğalmasını, iç organların tonasitesinin artmasını, terlemeyi, kan dolaşımının intizamının sağlanmasını, yorgunluğun giderilmesini eski kuvvetin iadesini, psikolojik değişim ve neşenin kazanılmasını sağlar.

Schaudick, Krause, Hoff, Farök, Ruhman, Lempert, Zabludowski, Zawadski gibi otorlar masaj tesir teorilerini ispat için Tıp ve Fizyoloji biliminin kabul edeceği çok ilginç deneyler yapmıştır.

Bu ilmi çalışmalar masajın fizyolojik, fizyopatolojik, anatomi-patolojik müspet etkilerini ispat etmektedir.